Projektowanie budynków mieszkalnych, przemysłowych i użyteczności publicznej

MagazynyW ramach naszej oferty świadczymy usługi z zakresu projektowania wszelkich budynków, w tym mieszkalnych, garażowych, przemysłowych, inwentarskich i użyteczności publicznej.

Oferujemy:

 • wstępny projekt koncepcyjny i wizualizacja obiektu,
 • uzyskanie mapy do celów projektowych,
 • wykonanie badań geologicznych gruntu i sporządzenie dokumentacji geotechnicznej (zakres w zależności od rodzaju budynku i jego posadowienia),
 • projekt zagospodarowania działki lub terenu,
 • projekt architektoniczno - budowlany (branża architektoniczna),
 • projekt techniczny (branża architektoniczna, konstrukcyjno - budowlana, sanitarna i elektryczna),
 • niezbędne i wymagane uzgodnienia, w zależności od rodzaju i zakresu projektu,
 • charakterystyka energetyczna budynku,
 • dodatkowo:
  • projekt wykonawczo - warsztatowy z zestawieniem wszelkich materiałów (w zależności od potrzeb i wymagań inwestora),
  • przedmiar robót z kosztorysem inwestorskim (w zależności od potrzeb i wymagań inwestora).